Novinky

  • 17.2.2017 Bol uvoľnený doprechod AEP ver. 17.01/1 pre linux aj windows

     
  •   2.2.2017 Bol uvoľnený prechod AEP ver. 17.01/0 pre linux aj windows

     
  • 22.3.2016 Bol uvoľnený prechod AEP ver. 16.02/0 pre linux aj window

Novinky

20.2.2012 Bol uvoľnený prechod AEP ver. 12.02/0 pre linux aj windows.

1.2.2012 Bol uvoľnený prechod AEP ver. 12.01/0 pre linux aj windows.

30.11.2011 Bola vydaná nová verzia databázy pre AGROffice

21.09.2011 Bola vydaná nová verzia databázy pre AGROffice

19.08.2011 Bola vydaná nová verzia databázy pre AGROffice

16.08.2011 Bola vydaná nová verzia databázy pre AGROffice

24.06.2011 Bol uvoľnený prechod AEP ver. 11.02/0 pre linux aj windows.

21.06.2011 Bola vydaná nová verzia databázy pre AGROffice

20.06.2011 Bol uvoľnený prechod AEP ver. 11.02/0 pre linux aj windows.

04.05.2011 Bola vydaná nová verzia databázy pre AGROffice