Novinky

  • 17.2.2017 Bol uvoľnený doprechod AEP ver. 17.01/1 pre linux aj windows

     
  •   2.2.2017 Bol uvoľnený prechod AEP ver. 17.01/0 pre linux aj windows

     
  • 22.3.2016 Bol uvoľnený prechod AEP ver. 16.02/0 pre linux aj window

Novinky

23.02.2011 Bol uvolnený doprechod AEP ver. 11.01/1 pre linux aj windows.

01.02.2011 Bol uvoľnený prechod AEP ver. 11.01/0 pre linux aj windows.

14.01.2011 Bol uvolnený doprechod AEP ver. 10.03/2 pre linux aj windows.

17.12.2010 Bol uvolnený doprechod AEP ver. 10.03/1 pre linux aj windows.

18.11.2010 Bol uvolnený prechod AEP ver. 10.03/0 pre linux aj windows.

19.11.2010 Bola vydaná nová verzia databázy pre AGROffice

18.05.2010 Bola vydaná nová verzia databázy pre AGROffice.

15.04.2010 Bol uvolnený prechod AEP ver. 10.01/0 pre linux aj windows.

12.07.2010 Bol uvolnený prechod AEP ver. 10.02/0 pre linux aj windows.

11.03.2010 Bol uvolnený doprechod AEP ver. 9.03/4 pre linux aj windows.