Novinky

11.12.2014 Bol uvoľnený prechod AEP ver. 14.03/0 pre linux aj windows.

 

12.06.2014 Bol uvoľnený prechod AEP ver. 14.04/0 pre linux aj windows.

 

17.03.2014 Bol uvoľnený prechod AEP ver. 14.03/0 pre linux aj windows.

Tlačiť
Spoločnosť SH systém, spol. s r. o. vznikla v roku 1993. Našim hlavným zameraním je poskytovanie služieb v oblasti informačných technológií - servis techniky, systému, služby spojené s prevádzkou internetu, antivírusovej bezpečnosti a pod. Orientujeme sa na malé a stredné podniky, pre ktoré nie je výhodné zamestnávať vlastného zamestnanca, ktorý by správu techniky a systému vykonával.