Novinky

  • 28.1.2016 Bol uvoľnený prechod AEP ver. 16.01/0 pre linux aj windows.

     
  • 11.12.2015 Bol uvoľnený prechod AEP ver. 15.04/0 pre linux aj windows.

     
  • 15.04.2015 Bol uvoľnený prechod AEP ver. 15.03/0 pre linux aj windows.