Novinky

Novinky

  •  31.1.2018 Bol uvoľnený prechod AEP ver. 17.02/0 pre linux aj windows

     
  • 17.2.2017 Bol uvoľnený doprechod AEP ver. 17.01/1 pre linux aj windows

     
  •   2.2.2017 Bol uvoľnený prechod AEP ver. 17.01/0 pre linux aj windows

Novinky

12.06.2014 Bol uvoľnený prechod AEP ver. 14.04/0 pre linux aj windows.

17.03.2014 Bol uvoľnený prechod AEP ver. 14.03/0 pre linux aj windows.

20.02.2014 Bol uvoľnený prechod AEP ver. 14.02/0 pre linux aj windows.

31.01.2014 Bol uvoľnený prechod AEP ver. 14.01/0 pre linux aj windows.

6.12.2013 Bol uvoľnený prechod AEP ver. 13.04/0 pre linux aj windows.

21.10.2013 Bol uvoľnený prechod AEP ver. 13.03/0 pre linux aj windows.

15.4.2013 Bol uvoľnený prechod AEP ver. 13.02/0 pre linux aj windows.

4.2.2013 Bol uvoľnený prechod AEP ver. 13.01/0 pre linux aj windows.

6.11.2012 Bol uvoľnený prechod AEP ver. 12.04/0 pre linux aj windows.

26.4.2012 Bol uvoľnený prechod AEP ver. 12.03/0 pre linux aj windows.