Novinky

  • 01.02.2021 Bol uvoľnený prechod AEP ver. 20.05/0 pre linux aj windows.

     
  • 12.11.2020 Bol uvoľnený prechod AEP ver. 20.04/0 pre linux aj windows.

     
  • 05.05.2020 Bol uvoľnený prechod AEP ver. 20.03/0 pre linux aj windows.

Novinky

19.11.2010 Bola vydaná nová verzia databázy pre AGROffice

18.05.2010 Bola vydaná nová verzia databázy pre AGROffice.

15.04.2010 Bol uvolnený prechod AEP ver. 10.01/0 pre linux aj windows.

12.07.2010 Bol uvolnený prechod AEP ver. 10.02/0 pre linux aj windows.

11.03.2010 Bol uvolnený doprechod AEP ver. 9.03/4 pre linux aj windows.

23.02.2010 Bol uvolnený doprechod AEP ver. 9.03/3 pre linux aj windows.

02.02.2010 Bol uvolnený doprechod AEP ver. 9.03/2 pre linux aj windows.

21.01.2010 Bol uvolnený doprechod AEP ver. 9.03/1 pre linux aj windows.

11.01.2010 Aktualizácia AGROffice, do podnikových prostriedkov pribudlo hnojivo Microstar PZ

18.12.2009 Bol uvolnený prechod AEP ver. 9.03 pre linux aj windows.