Služby

Novinky

 •  31.1.2018 Bol uvoľnený prechod AEP ver. 17.02/0 pre linux aj windows

   
 • 17.2.2017 Bol uvoľnený doprechod AEP ver. 17.01/1 pre linux aj windows

   
 •   2.2.2017 Bol uvoľnený prechod AEP ver. 17.01/0 pre linux aj windows

Naším hlavným zameraním je poskytovanie služieb v oblasti IT, technickej a telefonickej podpory pre zákazníkov našej firmy a firmy AURUS v regióne Trenčín a okolie.

Veľmi žiadanou je forma externej správy počítačovej techniky a informačného systému.
Firma nemusí zamestnávať IT špecialistu, napriek tomu má zabezpečenú profesionálnu správu výpočtovej techniky.

Externá správa zahŕňa:

 • inštalácie softvéru a hardvéru
 • údržbu počítačových sietí
 • konfiguráciu pripojenia na Internet, elektronickej pošty
 • antivírové zabezpečenie
 • zálohovanie pracovných staníc
 • profylaktika počítačov
 • odborné poradenstvo v oblasti výpočtovej techniky
 • telefonická podpora
 • podpora cez vzdialený prístup

 

Okrem fakturácie služieb v hodinových sadzbách ponúkame aj možnosť zmluvnej paušálnej mesačnej platby.